digitalbugs.pl

Blog ogólnotematyczny

czy studia liczą się do emerytury
Praca

Czy i w jakim stopniu studia liczą się do emerytury?

Wielu Polaków zadaje sobie pytanie, czy studia liczą się do emerytury. Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać. To dość skomplikowany temat. Przyjrzyjmy się mu bliżej i wyjaśnijmy sobie, kto może liczyć na wliczenie lat nauki do emerytury. Jak ukończone studia wpływają na jej wysokość?

Lata nieskładkowe

Zacznijmy od tego, że lata studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i innych to lata nieskładkowe. Oznacza to, że nie wliczają się one do przepracowanych lat oraz do wysokości otrzymywanej emerytury. Sprawa jednak nie jest tak prosta, jak mogłoby się to wydawać. 5 marca 2015 r. weszła w życie Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która wprowadziła wiele zmian w tym zakresie. Przede wszystkim umożliwiała ona wyliczenie łącznego stażu ubezpieczeniowego osób, które pracowały przed 1999 rokiem. Ustawa ta stoi też za regulacją spraw związanych z wliczaniem okresu studiów do emerytury.

1/3 – przepisy z 2015 roku

Podstawową sprawą jest wyznaczenie długości okresu spędzonego na studiach. Nie powinien on przekraczać 1/3 łącznej długości wszystkich okresów składkowych, czyli czasu aktywności zawodowej, podczas której były odprowadzane stawki. Jeśli więc ktoś przepracował 15 lat i ma dokumenty, które potwierdzają ten okres może liczyć na doliczenie do przepracowanego okresu 5 lat na studiach. Co ważne, z tego doliczenia lat mogą korzystać również osoby, które ukończyły naukę przed końcem roku 1998. Osoby, które są już na emeryturze, mogą zgłosić się do ZUSu po ponowne przeliczenie przysługującej im emerytury.

Staż pracy – aż 8 lat

Warto też wiedzieć, że lata studiów są wliczane do stażu pracy. Niezależnie od tego, ile trwała nauka, to do stażu pracy wliczane jest aż 8 lat. Nie ma znaczenia, czy ktoś ukończył 3-letnie studia licencjackie, czy 5-letnie studia magisterskie, a później studia doktoranckie. Do stażu jest doliczane po prostu 8 lat. Ma to ogromne znaczenie przy obliczaniu urlopu przysługującego danej osobie. Pracownik, który ma na swoim koncie 10 przepracowanych lat, ma prawo do urlopu długości 26 dni. Pracownik o krótszym stażu ma tylko 20 dni urlopu w ciągu roku. Oznacza to, że osoba, która ukończyła studia, a następnie przepracowała dwa lata, może już cieszyć się z dłuższego urlopu. W tym celu należy przedstawić swojemu pracodawcy dyplom ukończenia studiów, który zostanie następnie przekazany do osoby, która w firmie jest odpowiedzialna za księgowość i sprawy związane z zarządzeniem personelem.